อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "TRUSLEN Truslen #เก็บพูงไป่อยู่ CHALLENGE ชวนเต้น! よ TRUSLEN e ชิงทองคำ มูลค่ากว่า 30,000 บาท 0000 TRU TRUSLEN TRUSLEN TRUSLEN appuocin no Cappurt OriginalSong มันเป็นยังไง มันเป็นยังไง ไปเล่นกัน! ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564"

ชวนเต้น!! ?‍♀️ #เก็บพุงไม่อยู่Challenge กับ #กาแฟทรูสเลน ☕️ ชิงทองคำมูลค่ากว่า 30,000 บาท!!  ยิ่งเต้นยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น !!!
————————————————————————
?? กติกาการร่วมกิจกรรม
1. เต้นเพลง “เก็บพุงไม่อยู่” ตามสไตล์คุณ ในช่องทาง TikTok เพลงตามลิ้งค์นี้เลย >> https://bit.ly/3vXUhP1
2. ใส่ #เก็บพุงไม่อยู่Challenge #Truslen #กาแฟทรูสเลน
3. กดแชร์คลิป Tiktok ไปยัง Facebook ของคุณพร้อมเปิดเป็นสาธารณะ

———————————————————————————

?? เกณฑ์การตัดสินกิจกรรม
1. คลิปไหนปัง สร้างสรรค์ถูกใจคณะกรรมการ เป็นผู้โชคดีลุ้นรับรางวัลใหญ่จากแบรนด์ Truslen ถึง 3 รางวัล มูลค่ามากกว่า 30,000 บาท

?? มูลค่าของรางวัล
1. รางวัลที่ 1 ทองคำ 50 สตางค์ 1 รางวัล (มูลค่า 14,000 บาท)
2. รางวัลที่ 2 และ รางวัลที่ 3 ทองคำ 25 สตางค์ 2 รางวัล (รางวัลมูลค่าละ 7,000 บาท)
หมายเหตุ: อ้างอิงราคาทองคำ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
*ราคาทองคำอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละวัน*

 ระยะเวลาการร่วมสนุก
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

? ประกาศผลรางวัล
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผ่านทาง Facebook fanpage – Truslen
———————————————————————————
?เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล พร้อมส่งสลิปยืนยันการโอนเงิน

2. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานยืนยันตัวตนโดยนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด ภายใน 10 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์) หลังประกาศผลผู้โชคดี (ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564) ที่บริษัท ดีเอสซี ซินดิเคท จำกัด ที่อยู่ 899 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

3. หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทน *สำเนาบัตรประชาชนเซ็นมอบอำนาจ เขียนระบุชื่อผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์ให้ชัดเจน*

4. หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ และ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พร้อมขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีท่านอื่นที่มีรายชื่อสำรองแทน

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ – นามสกุล รูปภาพและข้อความที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทฯ ซึ่งทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง/ตัดต่อและนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
———————————————————————————
?? วิธีการยืนยันสิทธิ์
1. ผู้โชคดีจะต้องมายืนยันสิทธิ์ผ่านทางกล่องข้อความ(Inbox) ? Facebook Fanpage : Truslen พร้อมรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์
• สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
• สลิปยืนยันการโอนเงินชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%