ภาพกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่ 8

ภาพกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รุ่นที่ 8
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แชร์ :